2011-08-24



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Helena Lindhal


2011-07-25



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


2011-07-18



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


2011-07-16



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


From Hea



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl

Under kategorin plåtningar hittar ni fler bilder!


.



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl

Kom ihåg att det finns en kategori på bloggen som heter plåtningar där bland annat fler balbilder är samlade + bilder från tidigare plåtningar!


Neutral



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


Looking in your eyes while you're on the other side



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


Here we are


Fotograf & Redigering: Helena Lindhal


Stand up and pose



Fotograf & Redigering: Helena Lindhal


Smile and the world will smile at you



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl


Like a cinderella story



Fotograf & Redigering: Helena Lindahl

(Jag gör så att jag lägger in sådana här bilder i kategorin "Plåtningar" för att det ska bli lättare att hitta osv.)


I was born to be somebody



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Viktoria


And we meet in the middle, on our way back down to earth



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Viktoria


Just me ;-)




Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Vitkoria


Och jag är starkare än du



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Viktoria


Seems like everybody got a price



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Viktoria


Just going for the big shot



Modell: Jag
Fotograf & redigering: Helena Lindhal


Tell me how ugly I am but that you'll always love me



Modell: Jag
Fotograf & Redigering: Emma
Assistent: Viktoria


I know that we could make it right



Modell: Jag
Fotograf & redigering: Emma
Assistent: Viktoria


Tidigare inlägg
RSS 2.0